Zaginione perły. Wielka wystawa malarstwa Hanny Dąbkowskiej – Skriabin

Strona w budowie

Plany związane z organizacją wystawy w 2024:

  • Budowa centrum wystawienniczego w Kotorydzu promującego twórczość malarki (poprzez stałe ekspozycje i instalacje)
  • Stworzenie fundacji mającej na celu popularyzację twórczości HDS
  • Opieka nad spuścizną artystyczną HDS oraz budowanie świadomości społecznej o artystce i jej twórczości
  • Działalność edukacyjna w zakresie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem twórczości HDS, w tym organizowanie wystaw w Polsce i za granicą
  • Kolekcjonowanie sztuki w celu udostępnienia jej szerokiej publiczności
  • Zadania wspierające zabezpieczanie dzieł sztuki, w tym konserwacja, digitalizacja, katalogowanie i archiwizacja
  • Działalność naukowo-badawcza związana z twórczością HDS
  • Współpraca z instytucjami państwowymi w zakresie promowania kultury i sztuki