Exhibitions and awards – Wystawy i nagrody

Selected exhibitions

Exhibitions in Poland

2021: Exhibition “A Cry for Warning”, Galeria Artysty Plastyka (Artist Gallery) – Warsaw
2020: Exhibition “Traces – Remembrance of Hanna Dąbkowska – Skriabin”, Galeria Artysty Plastyka (Artist Gallery) – Warsaw
1999: Individual exhibition „Painting, Tapestry, Majolica” – Warsaw
1990: Individual exhibition „Painting, Tapestry, Majolica” – Warsaw
1989: Exhibition „Warsaw Realist Group. Painting” – Warsaw
1988: “II Exhibition of the Warsaw Community. Painting” Zachęta – Warsaw
1988: „Warsaw Open Air” – PKiN Warsaw
1986: „Fossilized in fire” – ceramics exhibition – Warsaw
1986: Exhibition „Warsaw Realist Group” – Warsaw
1985: Exhibition of Painting and Graphics of the Warsaw Artist Community Zachęta
1983: “The Polish Army in Fine Arts”, Nationwide Exhibition, Zachęta
1982: „Sacral Art and Polonika” – Częstochowa
1980: „Ceramics, Painting” – Plac Zamkowy Gallery – Warsaw
1979: Individual exhibition of ceramics – Warsaw
1975: Exhibition in “The Royal Castle” organized by CEPELIA – Warsaw
1975: Exhibition „Warsaw in Art. Painting” – Warsaw
1968: Open Air in Warsaw Factories
1968: II Festival of Fine Arts in Warsaw
1968: IV Festival of Contemporary Painting – Szczecin
1966: Exhibition ” Płock and Płock Region in Painting”
1966: Exhibition „Hanna Dąbkowska – Skriabin”, Contemporary Fine Arts Salon, Desa, Warszawa
1964: Exhibition “Warsaw in Art”- Warsaw
1962: II Biennial of Graphics – National Museum in Cracow
1961: Exhibition of Graphics and Illustration “Polskie Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL” – Warsaw
1958: I Marine Expo in Warsaw
1957: Individual exhibition. Painting – Warsaw

International Exhibitions

1988: „Warsaw Days in Prague” – Prague
1984: Exhibition in National Museum of Arts (organized by Polish Ministry of Culture and Art) –  Almaty
1984: Exhibition in Museum of West and East Art Arts (organized by Polish Ministry of Culture and Art) – Odessa
1972: Polish Art Exhibition in Tokyo
1972: Exhibition in Berlin
1972: International Festival of Art – Edinburgh
1971: Individual exhibition of tapestry, Lünen
1970: “1000-lecie Sztuki Polskiej” (’1000th Anniversary of Polish Art’) – London
1970: International Exhibition “Exempla 70” – Munich
1962: Artistic Polish Tapestry – New York
1961: Polish Modern Graphics – Paris
1961: Polish Modern Graphics – Rome
1960: Modern Polish Graphics – Grabowsky Gallery – London
1960: Exhibition of Modern Polish Graphics Lawrence Adler Gallery in Johannesburg
1959: Exhibition Au Louvre – Paris
1959: III Biennial of Graphics – Ljubljana
1958: International Graphics Exhibition – Carrara

Distinctions and Awards

1987: SPT Award of Polish Artists for creative achievements
1982: Distinction at the „Sacral Art and Polonika” Exhibition – Częstochowa
1975: I Prize for ceramics and distinction for paintings at the Exhibition in “The Royal Castle” organized by CEPELIA – Warsaw
1968: Distinction at the II Festival of Fine Arts in Warsaw
1964: I Award of Minister of Culture and Fine Arts in the domain of painting at The “Warsaw in Art” Exhibition – Warsaw
1962: I Award for the tapestry project Artistic Polish Fabric – competition in Warsaw
1961: Distinction on the Exhibition of Graphics and Illustration “Polskie Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL” – Warsaw (Poland)
1958: Distinction at the I Marine Expo in Warsaw


Wybrane wystawy

Wystawy w Polsce

2021: Wystawa „Krzyk ku przestrodze”, Galeria Artysty Plastyka Warszawa

2020: Wystawa „Ślady – wspomnienia po Hannie Dąbkowskiej – Skriabin”, Galeria Artysty Plastyka – Warszawa

1999: Indywidualna wystawa „Malarstwo, Tkanina, Majolika” – Warszawa

1990: Indywidualna wystawa „Malarstwo, Tkanina, Majolika” – Warszawa

1989: Wystawa „Warszawska Grupa Realistów. Malarstwo” – Warszawa

1988: „II Wystawa Środowiska Warszawskiego. Malarstwo” Zachęta – Warszawa

1988: „Plener Warszawski” – PKiN Warszawa

1986: „Skamieniałe w ogniu” – wystawa ceramiki – Warszawa

1986: Wystawa Warszawska Grupa Realistów – Warszawa

1985: Wystawa Malarstwa i Grafiki Artystów Środowiska Warszawskiego Zachęta

1983: „Wojsko Polskie w Plastyce” – Ogólnopolska Wystawa, Zachęta

1982: „Sztuka Sakralna i Poloniki” – Częstochowa

1980: „Ceramika, Malarstwo” – Galeria Plac Zamkowy – Warszawa

1979: Indywidualna wystawa ceramiki – Warszawa

1975: „Wystawa na Zamku Królewskim” zorganizowana przez CEPELIĘ

1975: Wystawa „Warszawa w Sztuce. Malarstwo” – Warszawa

1968: Plener w Warszawskich Zakładach Pracy

1968: II Festiwal Sztuk Pięknych w Warszawie

1968: IV Festiwal Malarstwa Współczesnego w Szczecinie

1966: Wystawa „Płock i Region Płocki w Malarstwie”, Muzeum Mazowieckie w Płocku

1966: Wystawa „Hanna Dąbkowska – Skriabin”, Salon Plastyki Współczesnej, Desa – Warszawa

1964: Wystawa malarstwa „Warszawa w Sztuce” – Warszawa

1962: II Biennale Grafiki – Muzeum Narodowe Kraków

1961: Wystawa grafiki i rysunku „Polskie Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL” – Warszawa

1958: I Wystawa Marynistyczna w Warszawie

1957: Wystawa indywidualna. Malarstwo – Warszawa

Wystawy zagraniczne

1988: „Dni Warszawy w Pradze” – Praga

1984: Wystawa w Państwowym Muzeum Sztuki (zorganizowana przez MKiS) – Ałmaty

1984: Wystawa w Muzeum Sztuki Zachodniej i Wschodniej (zorganizowana przez MKiS) – Odessa

1972: Wystawa Sztuki Polskiej w Tokio

1972: Wystawa w Berlinie

1972: Międzynarodowy Festiwal Sztuki – Edynburg

1971: Indywidualna wystawa tkaniny, Lünen

1970: „1000-lecie sztuki polskiej” – Londyn

1970: Międzynarodowa wystawa „Exempla 70” – Monachium

1962: Artystyczna Tkanina Polska – Nowy York

1961: Polska Grafika Współczesna – Paryż

1961: Polska Grafika Współczesna – Rzym

1960: Współczesna Grafika Polska – Galeria Grabowsky – Londyn

1960: Wystawa Współczesnej Grafiki Polskiej – Lawrence Adler Gallery – Johannesburg

1959: Wystawa Au Louvre – Paryż

1959: III Biennale Grafiki – Ljublana

1958: Międzynarodowa Wystawa Grafiki – Carrara

Nagrody i wyróżnienia

1987: Nagroda SPT Polskich Artystów Plastyków za osiągnięcia twórcze

1982: Wyróżnienie na wystawie „Sztuka Sakralna i Poloniki” w Częstochowie

1975: I nagroda w dziedzinie ceramiki, wyróżnienie za malarstwo na „Wystawie na Zamku Królewskim” zorganizowana przez CEPELIĘ

1968: Wyróżnienie na II Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie

1964: I nagroda Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie malarstwa na Wystawie „Warszawa w Sztuce” – Warszawa

1962: I nagroda za projekt gobelinu – konkurs Warszawa

1961: Wyróżnienie na wystawie grafiki i rysunku „Polskie Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL” – Warszawa

1958: Wyróżnienie na I Wystawie Marynistycznej w Warszawie